เงื่อนไขคืนสินค้า

ก่อนทำการเปิดกล่องพัสดุ ให้ทำการถ่ายวีดีโอ
เพื่อเป็นหลักฐานการรับสินค้าตามจำนวนที่สั่ง